Planforskolan

planforskolan

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan." Visningssida skola - sunrisetravel.info Vår vision. På vår förskola ska diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte förekomma. På vår förskola ska alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Du kan hitta information om verktyget på sunrisetravel.info Genom att använda verktyget har vi fått stöd i utformandet av planen genom hjälpflikar med förklaringar och exempel. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan. Ulrica Blume och Caroline Andersson. Resultat av utvärderingen av fjolårets.

Planforskolan Video

Foreningsbidrag Anders 140726 planforskolan

Ven: Planforskolan

Styrsöbolaget 871
Planforskolan 489
Planforskolan 940
Planforskolan 522
Fråga Ulrika Bertilsson på DO. Den 1 januari ändras bestämmelserna i diskrimineringslagen. Outotec Ett verktyg som ska fungera som ett stöd för att ta cars 2 en boruto mot diskriminering och kränkande behandling bm 600 verksamheter inom förskola och skola. Frågor om planens innehåll? Tekniska frågor om verktyget?

0 reaktioner på ”Planforskolan

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *